POLITICA DE SECURITATE A INFORMATIEI

Prezenta are rolul de a afirma angajamentul conducerii instituției în domeniul asigurării securitătii informației și a sistemelor informatice.

În derularea activităților specifice, instituția generează, operează și pastrează informații deosebit de importante, aparținând instituției, clienților, partenerilor, precum și informații cu caracter personal. Instituția l recunoaște importanța acestor informații și necesitatea de a le asigura o protecție adecvată prin aplicarea măsurilor de securitate impuse de natura serviciilor prestate.

OBIECTIV

Obiectivul securității Informației este să prevină pierderea sau punerea în pericol a confidențialității, integrității și disponibilității informațiilor proprietare Instituției, prin prisma activităților desfășurate, și/sau a informațiilor despre și de la clienți (clienți, furnizori, contractori/subcontractori) și in conformitate cu normele și cerințele legale aplicabile.

SCOP

Politica de securitate cuprinde conceptele de securitate ale Instituției și vine in sprijinul dezvoltării continue a serviciilor, susținând totodata un nivel înalt al serviciilor oferite clienților, partenerilor, furnizorilor și angajaților.

POLITICA

Managementul instituției se angajează să garanteze:

  • Respectarea tuturor cerințelor legale, de reglementare și contractuale aplicabile;
  • Implementarea oportunităților de îmbunătățire continuă, inclusiv metodologiile de evaluare și tratare a riscului, utilizând în mod eficace resursele manageriale pentru îndeplinirea optimî a cerinâelor de Securitate a Informației;
  • Comunicarea obiectivelor de securitate a Informației și a performantelor în atingerea acestora, in cadrul instituiei și către părțile interesate;
  • Adoptarea unui Sistem de Management al Securitatii Informației format din manual, politici și proceduri, care să ofere direcții și îndrumări în materie de Securitatea Informației personalului propriu și părților interesate, care vin în contact cu activitatea Centrului Medical;
  • Adoptarea unei atitudini proactive în luarea deciziilor viitoare de asigurare a serviciilor, cu impact asupra Securitatii Informației, inclusiv revizuirea continuă a criteriilor de evaluare a riscului,
  • Instruirea și conștientizarea personalului propriu conform necesităților și responsabilităților
Plata card prin:

INSURER BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE S.R.L.

Nr.R.C./Aut.: J40/12299/16.07.2008

C.I.F.: 24199106

Autorizatie de functionare: 1025/12.11.2008

Nr. registrul brokerilor de asigurare: RBK-532/13.11.2008

Capital Social: 150.000 Lei

Sediul: str. Poiana Florilor, Nr.15, Et.2, Ap.A6, sector 4, Bucuresti

Cont: RO74 RZBR 0000 0600 1066 3144

Banca: Raiffeisen Bank - Unirea

Ultimele stiri - vezi toate:
Se incarca ... asteptati