Informare privind protectia datelor cu caracter personal

Insurer Broker de Asigurare Reasigurare SRL. cu sediul in Bucuresti, strada Poiana Florilor, nr. 15, etaj 2, ap. A6, Sector 4, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/12299/2008, numar de inmatriculare in Registrul Brokerilor - RBK 532, inregistrata in Registrul Operatorilor de date cu caracter personal sub nr.15439 in scopul activitatii de intermediere in asigurari, cu respectarea drepturilor dumneavoastra, in calitate de persoana vizata, colecteaza si prelucreaza date personale.

Datele dumneavoastra cu caracter personal

Pentru a face demersuri in vederea incheierii de contracte de asigurare cat si pentru executarea sau, dupa caz, reinnoirea unui astfel de contract, datele dumneavoastra personale vor fi colectate si prelucrate. Aceste date includ, dar fara a se limita la cele incrise in actul de identitate sau pe alte documente de identificare, dupa caz, date privind sanatatea, imaginea dvs, date de contact, date privind ocupatia, date privind bunurile detinute care fac obiectul ofertei de asigurare, date privind istoricul incidentelor care au legatura cu riscul asigurat, date privind utilizarea paginilor de internet proprietatea Insurer Broker si informatii asemanatoare colectate prin mijloace automatizate.

Insurer Broker prelucreaza datele cu caracter personal exclusiv in scopuri necesare activitatii de intermediere in asigurari, atat la momentul emiterii ofertei de asigurare, cat si dupa emiterea contractului/politei de asigurare, pe parcursul derularii acestora.

Scopurile prelucrarii necesare activitatii de intermediere in asigurari

au in vedere, in mod specific: verificarea identitatii dumneavoastra, evaluarea nevoilor dumneavoastra si furnizarea de recomandari cu privire la ce tipuri de produse de asigurare se potrivesc cel mai bine nevoilor dumneavoastra; emiterea contractului de asigurare; calcularea primelor de asigurare, analiza conditiilor de asigurare; administrarea contractului de asigurare; analiza portofoliului de clienti; solutionarea si administrarea petitiilor.

De asemenea Insurer Broker prelucreaza datele dumneavoastra in vederea realizarii unor interese legitime de imbunatatire, modificare, promovare a serviciilor sale, pentru transmiterea oricaror informatii de interes in ceea ce priveste derularea relatiei contractuale precum si pentru indeplinirea obligatiilor legale aplicabile din perspectiva activitatii de intermediere in asigurari desfasurate.

Colectarea datelor dumneavoastra

Insurer Broker colecteaza date cu caracter personal de la dumneavoastra, in mod direct, sau prin intermediari (asistentii in brokeraj), sau prin ambele modalitati de la contractantul asigurarii.

Drepturile dumneavoastra cu privire la datele cu caracter personal

Legat de prelucrarea datelor cu caracter personal, va puteti exercita oricare din urmatoarele drepturi:
 • - dreptul de a avea acces la datele personale;
 • - dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte sau care nu mai sunt de actualitate;
 • - dreptul de a retrage consimtamantul cu privire la prelucrare, in orice moment doar pentru situatia in care prelucrarea datelor ce are la baza consimtamantul dumneavoastra;
 • - dreptul de restrictionare a prelucrarii;
 • - dreptul de a se opune la prelucrarea datelor cu caracter, in conformitate cu reglementarile in vigoare;
 • - dreptul de a inainta o plangere la autoritatea de supraveghere competenta (in Romania aceasta este disponibila la www.dataprotection.ro);
 • - dreptul de a fi uitat, in sensul adresarii unei solicitari catre Insurer Broker pentru stergerea evidentelor datelor personale;
 • - dreptul la portabilitatea datelor, in sensul transferului datelor dumneavoastra personale catre un alt operator de date personale desemnat de dumneavoastra;
 • - dreptul de a fi notificat in caz de incalcari privind securitatea datelor, de catre operator.
Va rugam sa aveti in vedere ca exercitarea drepturilor dumneavoastra poate fi limitata in cazul incidentei anumitor obligatii legale. In calitate de intermediar, atunci cand emitem oferte de produse de asigurare prelucram datele cu caracter personal prin mecanisme de prelucrare automata.

Categoriilor de destinatari catre care pot fi transmise datele dumneavoastra

Cu respectarea prevederilor legale aplicabile, datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi transferate catre urmatoarele categorii de destinatari:

 • - societati de asigurare, societati de reasigurare, asistenti in brokeraj
 • - furnizori care asigura servicii operationale pentru Insurer Broker, curierat, telecomunicatii, IT, plati, arhivare, autoritati relevante de reglementare conform legii.

Transferul datelor personale intr-o tara din afara Zonei Economice Europene

Cu exceptia cazului in care legea prevede altfel, nu vom transfera datele dumneavoastra cu caracter personal in afara Uniunii Europene / Spatiului Economic European. Masuri de protectie determinate vor fi implementate in situatia unui astfel de transfer, iar dumneavoastra veti fi notificati in consecinta.

Pastrarea datelor personale

Datele personale vor fi prelucrate cel putin pe durata de valabilitate a contractului de asigurare, precum si ulterior, pe durata necesara executarii obligatiilor contractuale de catre oricare dintre parti. Datele personale vor fi stocate atat timp cat este necesar pentru scopurile mentionate mai sus sau pe perioada de timp prevazuta de dispozitiile legale generale precum si cele aplicabile in materie de asigurari, in acord cu Nomenclatorul Arhivistic aplicabil la nivelul Insurer Broker. Daca sunteti de acord cu prelucrarea in scop de marketing, datele personale colectate vor fi pastrate pana cand ne veti anunta cu privire la retragerea consimtamantului acordat in acest scop.

Securitatea datelor cu caracter personal

Insurer Broker va depune toate diligentele pentru a va proteja datele cu caracter personal aflate in posesia sau sub controlul companiei prin stabilirea unor masuri rezonabile de securitate in vederea prevenirii accesarii, colectarii, utilizarii, copierii, modificarii sau divulgarii neautorizate, precum si a altor riscuri similare.

Pentru orice solicitari pe care le puteti avea cu privire la exercitarea drepturilor mentionate mai sus sau la retragerea consimtamantului, precum si pentru a ne adresa orice alte intrebari privitoare la cele comunicate prin prezenta, puteti sa contactati Insurer Broker la adresa de e-mail: protectiadatelor@insurer.ro, in atentia Responsabilului cu Protectia Datelor si/sau la adresa postala mentionata mai sus.

Am luat cunostinta despre INFORMARE si am primit un exemplar de pe aceasta *

*In cazul in care datele cu caracter personal sunt ale unui minor, parintele sau tutorele semneaza Informarea.
*In cazul in care comunic (si) datele cu caracter personal ale altei persoane, ma oblig sa transmit prezenta Informare persoanei respective.
Plata card prin:

INSURER BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE S.R.L.

Nr.R.C./Aut.: J40/12299/16.07.2008

C.I.F.: 24199106

Autorizatie de functionare: 1025/12.11.2008

Nr. registrul brokerilor de asigurare: RBK-532/13.11.2008

Capital Social: 150.000 Lei

Sediul: str. Poiana Florilor, Nr.15, Et.2, Ap.A6, sector 4, Bucuresti

Cont: RO74 RZBR 0000 0600 1066 3144

Banca: Raiffeisen Bank - Unirea

Ultimele stiri - vezi toate:
Se incarca ... asteptati